Επιδότηση ΕΣΠΑ για κατασκευή E-shop εώς 5.000€

  • 24/02/2021

Επιδότηση ΕΣΠΑ για κατασκευή
E-shop εώς 5.000€

Υποβολή αιτήσεων

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία (31) ημέρες, ξεκινώντας  από 22/2/2021 στις 13:00 και ολοκληρώνεται στις 24/3/2021. Επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τα επενδυτικά τους σχέδια στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και εφόσον λάβουν την απόφαση ένταξης, θα έχουν 6 μήνες στη διάθεση τους για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος και την υποβολή των τελικών δικαιολογητικών.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
  • Επιχειρήσεις που έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 .xx.x) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
Αποκτήστε τώρα το δικό σας E-shop με τη DigitalTools!​